Print this page

Kontingent

Rate this item
(0 votes)

Kontingent for medlemskab i 1.Lyngby-Lundtofte Gruppe

Spejdere

Kontingentet udgør i øjeblikket (Januar ’17) 400 kr pr halvår. Der ydes 50% søskende rabat for barn nr 2. Kontingent dækker medlemskab, deltagelse i ugentlige møder og materialer. En stor del af spejderkontingent går til medlemskab af KFUM-Spejder korpset.

Opkrævning udsendes 2 gange årligt med betalingsfrist 1. marts og 1. september.

Kontingent opkrævningen sendes på email til forældrene, og heri vil der være inkluderet et link til betalingssiden. Kontingent kan evt. også indbetales  direkte til spejdernes bankkonto.

Udover det halvårlige kontingentet vil der være betaling for deltagelse i weekendture og lejrture, fx sommerlejr og juleweekend.

Ledere

Lederne i gruppen får ikke løn for deres indsats, der er tale om frivilligt arbejde. Derfor er det også gruppens politik, at ledere skal holdes kontingent-fri. Ledernes medlemskab af korpset finansieres derfor at gruppen. 

Rovere

Rovere er voksne medlemmer, som gerne vil bevare tilknytningen til Korpset og lave voksenspejder aktiviteter. Rover-kontingentet er 300 kr halvårligt og dækker alene medlemskab. Alle aktiviteter så som vinterbivuak, ekskursioner, løb m.v. er deltagerfinansieret. Det vil sige at roverne betaler for de aktiviteter de deltager i.

Kontakt

Alle spørgsmål vedrørende kontingentbetaling og andre spejderudgifter rettes til Kasseren på email eller telefonisk.