×

Fejl

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/Arbejdsdag is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Samværsregler

Rate this item
(0 votes)

Opdateret April 2023 (2.1433)

1. Lyngby-Lundtofte Gruppe er en børne- og ungdomsorganisation, og vi har derfor et ansvar for løbende at arbejde med samværsregler med det formål, at der fortsat skal være gode og trygge rammer for alle i gruppen, når der laves spejderaktiviteter. 

Hvad er samværsregler?
Formålet med samværsreglerne er at forebygge fysiske, psykiske og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år, samt at beskytte ledere mod at blive misforstået, mistænkeliggjort eller udsat for falske anklager. 
Samværsreglerne beskriver hvordan medlemmer og forældre skal agere, hvis der opstår kendskab til eller mistanke om overgreb eller mistrivsel, såvel indenfor spejdergruppen som udenfor.

Hvad er et overgreb?
Overgreb på børn og unge kan finde sted mellem leder og barn i foreningsregi, mellem børnene i foreningsregi eller i en relation mellem barn og familie/andre udenfor. Fælles for alle former af overgreb er, at individuelle grænser hos den/de krænkede overskrides. Der kan være tale om tre typer af overgreb:

• Fysiske overgreb i form af slag, spark, rusk, kvælningsforsøg, fastholdelse og lignende. F.eks. hvis en leder fastholder et uroligt barn ved at sætte sig oven på det.

• Psykiske overgreb såsom indespærring, isolation, trusler, verbale angreb, ignorering og nedværdigende behandling. F.eks. når et barn udstilles på en negativ måde, foran de øvrige børn og voksne.

• Seksuelle overgreb ved fysisk kontakt, psykisk eller verbal krænkelse. F.eks. hvis en leder kommenterer en barns ydre fremtoning i et krænkende sprog.

Underretningspligt hvornår?
Ved antagelse eller viden om fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb har lederen underretningspligt i henhold til Serviceloven. Hvis et tilfælde opstår, skal lederen tage kontakt til gruppelederen. Man skal som leder ikke stå alene med det psykiske pres, som viden af så alvorlig karakter kan have.
Ved antagelse eller viden om mistrivsel, som ikke indebærer overgreb, skal lederen kontakte Gruppelederen. I sådanne tilfælde ser vi det som vores ansvar at underrette forældrene til det pågældende barn/den unge og i yderste konsekvens de sociale myndigheder. Dette kunne være viden om f.eks. cutting, mobning, selvmordstanker og spiseforstyrrelser.
Er der mistanke om overgreb følger 1. Lyngby-Lundtofte Gruppe korpsets vejledning i håndtering af sådanne tilfælde: https://spejdernet.dk/spejderliv/temaer/overgreb-mod-boern/mistanke-om-overgreb.

Regler for ledere, medhjælpere og andre voksne over 18 år
I det følgende skal “et barn” forstås som en person under 18 år.

Overnatning 
Som udgangspunkt sover ingen leder alene sammen med børn i samme rum eller telt.
Ved overnatning stiles der efter, at der er 2 ledere til stede hele tiden, men grundet andre aktiviteter som ledermøder, natløb og andet på weekender/lejre accepteres det, at der periodevis kun er en leder til stede ved børnene.

Intime situationer 
Ved intime situationer med et barn skal der altid være 2 voksne til stede, fortrinsvis er lederne af samme køn som barnet. En intim situation kunne f.eks. være fjernelse af skovflåt på intimt sted, badning, tøjskift etc. Af hensyn til barnets blufærdighed er det tilstrækkeligt at den eneleder på afstand overvåger situationen.

Fotografering 
Der må ikke tages billeder, der ikke kan offentliggøres. Børn og voksne skal altid være passende påklædt ved fotografering. 

Sociale medier
Som leder må man ikke have én-til-én samtaler med et barn på sociale medier. Et socialt medie er f.eks. Facebook Messenger eller Snapchat. Der henvises til, at man benytter en gruppechat, hvor flere er med i samtalen.  SMS og opkald er acceptable, selvom det er 1-1, da det kan spores af politiet uden om internationale virksomheder. Det kan være nødvendigt for lederen at kunne kommunikere med det enkelte barn 1-1 fx i relation til fremmøde/fravær, arrangementer mv.   

Kærester 
En leder må ikke have et kæresteforhold til et barn eller en lederassistent under 18 år. Lederassistenter (uge mellem 15-18 år) må ikke have kæresteforhold til et af de børn de er leder for.

Fortrolig situation
Hvis et barn kommer til dig som leder og gerne vil betro sig, skal man holde sig inden for synsvidde af andre ledere. Lederen skal efter samtalen dele med en anden leder hvad, der blev snakket om. 

Brug af mobiltelefon 
Ugentlige ledere opfordres til at tage en snak med børnene om brug af mobiltelefon især i forhold til billeder, deling af billeder og samtykke.

KFUM-Spejdernes hovedbestyrelser har udarbejdet regler og beslutninger, som gælder for alle medlemmer. Læs dem her, hvor du også kan downloade de samlede bestemmelser.

Nyeste billeder
[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/Arbejdsdag is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
Nyheder
Mest læste
Vores hytter
Hotel Olsen

Hotel Olsen

Udlejningshytte
Nattergalevej 8, 3450 Allerød
Troldehøj

Troldehøj

Mødehytte
Kulsviervej 91, 2800 Lyngby
Baunen

Baunen

Mødehytte
Carlhøjsvej 91, 2800 Lyngby